วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ขั้นตอนการดำเนินงาน3

การทำพวงหรีด (ด้วยดอกกุหลาบ)
อุปกรณ์
1.กก/ผือ 2.ปอฟาง 3.กระดาษย่นสีดำ
4.กระดาย่นสีดำ 5.ดอกไม้จันทน์แบบดอกกุหลาบที่ทำไว้แล้ว

การทำพวงหรีด

1.นำกก หรือ ผือมามัดรวมกันเป็นรูปหยดน้ำ
2.นำกระดาษย่ยสีดำมาพันรอบ 3.นำดอกไม้จันทน์แบบดอกกุหลาบมาปักรอบพวงหรีด (กก/ผือ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น